ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ" ΚΑΙ "ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"